مذاکره با کشور چین برای راه اندازی شرکت لاستیک سازی گتوند

blogWriter : Admin
Jul 16, 2022
111
+ 0 | - 0

گیلانی در خصوص شرکت کاغذسازی بیان کرد: این شرکت بعد از ۲۳ سال بازگشایی شد که کارهای لازم و تعمیرات برای آن در حال انجام است که در چهار ماه آینده تمام و بیش از ۱۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار می‌شوند.

وی افزود: همچنین در پادگان شهید باقبانی که تبدیل به یک صنعت کشاورزی شده و در حال اتمام است، نزدیک به ۱۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه شرکت لاستیک‌سازی گتوند گفت: مذاکراتی با کشور چین در حال انجام است و توافقاتی نیز صورت گرفته شد که اگر بتوانیم کارخانه تایر را راه‌اندازی کنیم، بالغ‌بر دو هزار نفر در این کارخانه شاغل خواهد شد که به عنوان یک انقلاب صنعتی انجام خواهد شد و یک خدمت بزرگ برای منطقه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: برای بیمارستان ۲۰۰ تخت و خوابی خاتم الانبیا شهرستان شوشتر اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد به پیمانکار داده شد تا کارها با سرعت بخشی بیشتری انجام شود.

گیلانی در خصوص جدا سازی بخش درمان گتوند از شهرستان دزفول، بیان کرد: جدا سازی بخش درمان شهرستان گتوند برای توسعه درمان این شهر ضروری بود که بازدیدهای میدانی در چند وقت اخیر و تصمیمات متعددی در این خصوص لحاظ شده است.

You may be interested in these products !

Please write your comment here :