درباره حامیکو

فراتک پارسیان (حامیکو): تلفیق تجربه، علم و تلاش مستمر

بازرگانی اهری، فعالیت خود را در قالب یک کسب و کار خانوادگی از سال 1366 در زمینه واردات مواد اولیه صنایع نساجی آغاز نموده است. در همان سال های اولیه آغاز تجارت، با توجه به نیاز بازار به محصول دستکش خانگی و تولید آن در داخل کشور، این شرکت اقدام به واردات ماده اولیه این صنعت یعنی ماده "کائوچو طبیعی لاتکس" از سال 1370 می نمایند و این آغازی می شود در جهت ورود به دنیای مواد اولیه صنایع  لاستیک و شیمیایی. در سال 1388 فعالیت تجاری در زمینه واردات مواد اولیه با نگاه به توسعه و تکمیل سبد محصولات مورد نیاز جهت صنایع تولید تایر و قطعات خودرو سازی در کشور با تاسیس شرکت فراتک پارسیان بصورت تخصیصی در این زمینه ادامه می باید و امروز شرکت فراتک پارسیان "حامیکو" توانسته با واردات 28 ماده اولیه اصلی مورد نیاز در صنایع لاستیک، پلاستیک و شیمیایی خود را به عنوان یکی از شرکت های فعال و معتبر در این زمینه معرفی نماید.

۱۳۶۶

تاسیس بازرگانی اهری

" بازرگانی اهری" فعالیت خود را در قالب یک کسب و کار خانوادگی از سال ۱۳۶۶ در زمینه واردات مواد اولیه صنایع نساجی آغاز نمود

۱۳۸۸

فراتک پارسیان

فعالیت تجاری در زمینه واردات مواد اولیه با نگاه به توسعه و تکمیل سبد محصولات مورد نیاز جهت صنایع تولید تایر و قطعات خودرو سازی در کشور با تاسیس شرکت فراتک پارسیان بصورت تخصیصی در این زمینه ادامه یافت

۱۴۰۰

حامیکو

شرکت فراتک پارسیان توانسته با واردات ۲۴ ماده اولیه اصلی مورد نیاز در صنایع لاستیک، پلاستیک و شیمیایی خود را به عنوان یکی از شرکت های فعال و معتبر در این زمینه معرفی نماید

 شناسایی دقیق نیازهای بازار و شرکت های تولیدی و همکاری با شرکت بین المللی معتبر، گواه بر این مهم می باشد که توجه خاص به کیفیت محصولات همواره یکی از اصول اساسی پذیرفته شده در فراتک پارسیان بوده وارائه محصولات (خدمات) موید این نکته می باشد که هدف اصلی از همکاری، پاسخگویی دقیق به نیازهای موجود مشتریان، برقراری و حفظ روابط بلندمدت و با آنان و ایجاد حس رضایت در آنها می باشد. 

 

نتیجه 13 سال فعالیت مستمر در این صنعت 

شناخت دقیق بازارهای هدف
آگاهی از نیازهای اساسی بازار
شناخت تامین کنندگان کلیدی
برقراری روابط تجاری مستحکم با شرکای تجاری
واردات محصولات با کیفیت برتر