برای ارتباط سریع کلیک نمایید

  • تهران،  خیابان  سهروردی جنوبی،  خیابان حجازی شرقی  خیابان اقلیمی، پلاک 5، طبقه 2
  •  کد پستی: 1565754913
  • صندوق پستی: 511 - 15745
  • تلفن:  2535  7764 - 0169 7752 - 8252 7752 - (021)
  • نمابر: 2372 7753 - (021)
  • ایمیل: Info @ Faratech-co.com